Rezervácia:

0918 710 733

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme?

Adresa našej webovej stránky je: https://restauraciapallos.sk. Prevádzkovateľom stránky je Adriana Frühvaldová, Čerešňový Rad 1391/10, 930 11 Topoľníky, Slovenská republika, IČO: 46327151, IČ DPH: SK1026838351.

Kontaktné údaje:

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prípadne e-mailom na adrese pallosrestauracia@gmail.com.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli:
– poskytovať naše služby a produkty;
– plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti;
– chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Zasielanie marketingovej komunikácie – newsletter/SMS (súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
Pri zasielaní marketingovej komunikácie sa spoliehame primárne na váš predchádzajúcich súhlas. Marketingová komunikácia sa môže týkať našich produktov a služieb, prípadne obchodných partnerov tejto stránky. Súhlas so zasielaním newslettra získavame prostredníctvom našich webstránok a vďaka spolupráci so spoločnosťou Klaviyo. Z odberu noviniek newslettrom je možné sa kedykoľvek odhlásiť zakliknutím slova „odhlásiť“, prípadne „unsubscribe“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu.

Cielenie a personalizácia obsahu reklamy (súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Cielenie a personalizáciu reklám v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý realizujeme tým, že sa snažíme lepšie porozumieť používateľom našich webstránok, ktorí môžu byť prípadnými zákazníkmi našich obchodných partnerov. Rovnako chceme lepšie rozumieť trendom a očakávaniam používateľov webstránok pri ich používaní. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr. všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýza úspešnosti rôznych marketingových kampaní (napr. Google Analytics); rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu). V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho marketingu oprávneným záujmom. Ak od nás v súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa používania vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme vám udeliť jednoznačným spôsobom informovaný súhlas.

Organizovanie spotrebiteľských súťaží (Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Naše spotrebiteľské súťaže sa riadia zmluvnými podmienkami alebo štatútom súťaže, ktorá má záväzný resp. zmluvný charakter. Zapojením sa do súťaže akceptujete príslušné zmluvné podmienky alebo štatút danej súťaže, pričom všetko spracúvanie nevyhnutné na účely organizovania spotrebiteľských súťaží prebieha na právnom základe plnenia zmluvy.

Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov (Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Ako prevádzkovateľ máme v zmysle GDPR povinnosť zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame.

Aké osobné údaje získavame?

Získavame údaje, ktoré nám poskytnete pri prihlásení sa do nášho newslettra. Ide teda o mailové adresy.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje?

Dôvernosť vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a zaviedli sme pravidlá na zabezpečenie toho, aby vaše údaje boli zdieľané iba s oprávnenými zamestnancami tejto stránky alebo s preverenou treťou stranou. Naši zamestnanci môžu mať prístup k vašim osobným údajom na základe nevyhnutne potrebných informácií, ktoré sú zvyčajne obmedzené funkciou, úlohou a oddelením konkrétneho zamestnanca.

Kategórie príjemcov vašich osobných údajov v závislosti s od účelu spracúvania sú:

– spracovatelia miezd a účtovníctva;
– prepravné, kuriérske a poštovné spoločnosti;
– profesionálni poradcovia (napr. advokáti);
– exekútori, notári, súdy, advokáti, prekladatelia;
– poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google);
– poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácii;
– poskytovatelia nástrojov na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics);
– poskytovateľov cloudových alebo hostingových služieb;
– poskytovatelia nástrojov pre optimalizáciu webu;
– poskytovatelia webovej analytiky, vrátane prípravy štatistických údajov, detekcie podvodov, cielenia reklamy, segmentácie a profilovania návštevníkov webu;
– poskytovatelia služieb v oblasti IT bezpečnosti;
– poskytovatelia služieb pre zasielanie newsletteru;
– prevádzkovatelia sociálnych sietí;
– reklamné a marketingové agentúry spracúvajúce osobné údaje na rôzne marketingové účely.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom.

Pri zasielaní marketingovej komunikácie držíme vaše údaje až do zaslania námietky proti spracúvaniu alebo do vyznačenia „odhlásiť“ alebo „unsubscribe“ z newsletteru, prípadne do odvolania udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Pri cielení a personalizácii obsahu a reklamy držíme vaše údaje až do podania oprávnenej námietky proti ich spracúvaniu.

Pri zabezpečení bezpečnosti osobných údajov a IT systémov držíme vaše údaje 1 rok.

Aké práva máte nad svojimi údajmi?

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa však netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Ako chránime vaše údaje?

Je našou povinnosťou chrániť vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít umiestnených v datacentrách nachádzajúcich sa v Slovenskej republike. V prípade použitia analytických nástrojov tretích strán sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhraďujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napríklad všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.